ઈ.સ ૧૯૩૭

  • પ્રથમ ટીવી બજારમાં આવ્યું.
  • બર્માને અલગ રાષ્ટ્ર જાહેર કરાયું.
  • ઓહિયો નદીમાં પુર આવ્યું.
  • અમેરિકામાં ગોલ્ડન ગ્રેટ બ્રીજ બની તૈયાર થયો.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s