સ્વતંત્ર ભારત ૧૫ મી ઓગસ્ટ ૧૯૪૭નો વીડીઓ


Advertisements

સ્વતંત્ર ભારત ૧૫ મી ઓગસ્ટ ૧૯૪૭નો વીડીઓ


૬૪ માં સ્વતંત્રતા દિવસની શુભકામનાઓ .


સૌ વાચકો , વડીલો અને બ્લોગર મિત્રો ને ૬૪ મા સ્વતંત્રતા દિવસની શુભકામનાઓ . ભારતને આઝાદી અપાવવામાં જે લાખો , કરોડો લોકોએ તેમના લોહી રેડ્યા તે તમામે તમામ વડીલો ને સત્ સત્ વંદન .


Flag India animated gif 240x180 Flag India animated gif 180x135 Flag India animated gif 120x90