ઈ.સ ૧૯૩૬

  • બી.બી.સી પર બોલતા ચિત્રો શરુ થયા .
  • મુનશી  પ્રેમચંદનું મૃત્યુ થયું.
  • ઈટલીમાં મુશોલીનીએ બેન્કોનું રાષ્ટ્રીય કરણ કર્યું.
  • જર્મનીમાં સૌ પ્રથમ વોલ્ક્સ્વેગન કાર બજારમાં આવી.

3 thoughts on “વીસમી સદીની યાદગાર ઘટના

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s