પ્રાતઃકાળમાં હું યજ્ઞ કરું  છુ . આહુતિ આપું છું . આ ભાવના કરવાની .

અવિદ્યા જુહોમિ સ્વાહા

મમતા જુહોમિ સ્વાહા

રાગં જુહોમિ સ્વાહા

દ્રેષ્મ જોહોમિ સ્વાહા

અભીનિવેશ્મ જુહોમિ સ્વાહા

અવિદ્યા , મમતા , રાગ , દ્રેષ  અને અભિનિવેશ ( મુત્યુમ્ય ) આ પાંચની આહુતિ આપવાની .

કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને |

પ્રણત કલેશનાશય ગોવિંદાય નમોનમ ||

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s