વીસમી સદીની યાદગાર ઘટના


ઈ.સ ૧૯૩૫

  • વિટામીન ઈ ની શોધ થઇ.
  • રશિયાના પ્રમુખ પદે ખુશ્ર્વોવ આવ્યા.
  • ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટર જેક હોબ નિવૃત્ત થયો.
  • ગ્રીસ માં રાજાશાહી શરુ થઇ.
Advertisements