દેશનું નામ – રિપબ્લીક ઓફ કેન્યા

સ્થાન – આફ્રિકાના પૂર્વ કિનારે

વસ્તી – 39,411,031 આશરે – July 26th 2010

Source: http://www.trueknowledge.com/q/kenya%27s_population_in_2010

વિસ્તાર – ૫,૮૨, ૬૪૬ ચો . કિમી

રાજધાની – નૈરોબી

ધર્મ – ખ્રિસ્તી  , ઇસ્લામ

ભાષા – કિસવાહિલી , અંગ્રેજી

ચલણ – શિલિંગ

uly 26th 2010
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s