ત્રીજા ઓલમ્પિક રમોત્સવની જાણકારી


  • વર્ષ – ૧૯૦૪
  • તારીખ – ૧ જુલાઈથી ૨૩ નવેમ્બર
  • સ્થળ – સેન્ટ લુઈસ ( અમેરિકા )
  • ખેલાડીઓની સંખ્યા – ૬૨૫
  • સ્પર્ધાઓ – ૬૭
  • ભાગ લેનારા દેશ – ૧૨

ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા લોગો તમારા બ્લોગ પર મૂકવા ક્લિક કરો