દ્રવ્યો } હરડે  ૧ ગ્રામ , બહેડા ૨ ગ્રામ અને આમલા ૪ ગ્રામ લઇ તેનું ચૂર્ણ બનાવો .

અનુપાન } આ ચૂર્ણને અડધી ચમચી ઘી અને એક ચમચી મધ સાથે લેવું.

ક્યા રોગ પર અસર } તાવ , કફ , પિત્ત , કબજિયાત ,આંખના રોગ માટે અસરકારક

Advertisements

4 thoughts on “ત્રિફળા ચૂર્ણ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s