ચાણક્ય નીતિ

Standard

પાંચમો અધ્યાય

૧૧-  દાન કરવાથી દરિદ્રતા, સારા આચરણથી, ગુણોથી કષ્ટ, બુદ્ધિથી અજ્ઞાન અને ઈશ્વરની ભક્તિથી ભય દૂર થાય છે.
૧૨-  કામવાસના જેવો કોઈ રોગ નથી. મોહથી મોટો કોઈ દુશ્મન નથી. ક્રોધ જેવી કોઈ આગ નથી. જ્ઞાન જેવું બીજું કોઈ સુખ નથી.
૧૩-  વ્યક્તિ સંસારમાં એકલો જન્મ લે છે, એકલો જ મૃત્યુ પામે છે, તે એકલો જ સારા-ખોટા કાર્ય કરે છે. એકલોજ નરકમાં જાય છે અને એકલોજ પરમગતિ પ્રાપ્ત કરે છે.
૧૪-  બ્રહમવેદો માટે સ્વર્ગ, શુરવીરો માટે જીવન, સંયમી વ્યક્તિ માટે સ્ત્રી અને ઈચ્છારહિત મનુષ્યો માટે સંસાર તણખલા સમાન તુચ્છ છે.
૧૫-  વિદેશમાં વિદ્યા જ મિત્ર હોય છે, ઘરમાં ગુણીયલ પત્ની જ સૌથી સારી મિત્ર છે, રોગી વ્યક્તિની સાચી મિત્ર દવાઓ છે અને મૃત્યુ પામેલા મનુષ્ય માટે ધર્મ અને કર્મ જ મિત્ર છે.

ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા લોગો તમારા બ્લોગ પર મૂકવા ક્લિક કરો

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

2 responses »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s