ભારતમાં સૌ પ્રથમ મહિલા

Standard


નામ

ક્ષેત્ર

વર્ષ

કિરણ બેદી

I P S

૧૯૯૦

કલ્પના ચાવલા

અવકાશ યાત્રી

૧૯૯૭

આશાપૂર્ણા દેવી

જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ વિજેતા

૧૯૭૬

દુર્ગા બેનરજી

પાયલટ

૧૯૯૩

પી.ટી ઉષા

ઓલમ્પિક રનર ફાયનલ

૧૯૮૪

Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

5 responses »

    • આપે મુલાકાત લીધી તે બદલ આપનો આભાર.આપના સુચનો આપતા રહેજો.

  1. જ્ઞાનનું ઝરણું : રુપેનભાઈ, ખરેખર બહુ જ સુંદર રીતે માહિતી નું સંકલન કરેલું છે. આ માહિતી ખૂબજ ઉપયોગી થાય તેવી છે. મને મારા ઈમેઈલ ઉપર સાર્રી માહિતી મોકલાવ શો.
    આભાર.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s