શિવ શિવેતિ શિવેતિ શિવેતિ  વા |
હર હરેતિ  હરેતિ  હરેતિ  વા |
ભવ ભવેતિ ભવેતિ ભવેતિ વા |
મૃડ મૃડેતિ મૃડેતિ મૃડેતિ વા |
ભજ મન શિવમેવ નિરંતરમ |
સ્મર મન શિવમેવ નિરંતરમ |
જપ મન શિવમેવ  નિરંતરમ |
રટ મન શિવમેવ  નિરંતરમ |
| | ઓમ નમઃ શિવાય | |

ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા લોગો તમારા બ્લોગ પર મૂકવા ક્લિક કરો

Advertisements

One thought on “શિવનામસ્મરણમ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s