યદા સર્વે પ્રમુચ્યન્તે કામા યેડસ્ય હ્રદિ શ્રિતાઃ |

અથ મત્યોરડમૃતો ભવત્યત્ર બ્રહ્મ સમુશ્રઉતે    | |

મનુષ્યના હ્દ્રયમાં રહેલી આ સર્વ કામનાઓ જયારે છુટી જાય છે , ત્યારે તે પછી મનુષ્ય અમર થાય છે અને આ લોકમાં જ બ્રહ્મને પામે છે.

Advertisements

One thought on “સુભાષિત

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s