મહાન વ્યક્તિઓના નોંધપાત્ર કાર્યો

સામાન્ય

1. ઘોન્ડો કેશવ કર્વે ભારતમાં મહિલા યુનિવર્સીટીની શરૂઆત કરનાર .
2. શ્યામપ્રસાદ મુખર્જી જનસંઘની સ્થાપના
3. લોર્ડ ડેલહાઉસી ભારતમાં રેલવેની શરૂઆત કરનાર.
4. ફાર્બસ સાહેબ ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની સ્થાપના કરનાર.
5. રાધાનાથ – માઉન્ટ એવરેસ્ટની ઊંચાઈ માપનાર.

Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s