નામ

ક્ષેત્ર

વર્ષ

ઇન્દીરા ગાંધી

વડા પ્રધાન

૧૯૬૬

સરોજીની નાયડુ

રાજયપાલ

૧૯૪૭

સુચેતા ક્રિપલાની

મુખ્ય પ્રધાન

૧૯૬૩

રાજકુમારી અમૃત કૌર

કેન્દ્રીય પ્રધાન

૧૯૫૨

વિજયા લક્ષ્મી પંડિત

રાજ્ય પ્રધાન

૧૯૩૭

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s