1. સ્વામી વિવેકાનંદ રામ કૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના , વિશ્વભરમાં હિંદુ ધર્મનો પ્રચાર અને  પ્રસાર .
2. રાજા રામમોહન રાય બ્રહમ સમાજની સ્થાપના
3. ડો ભીમરાવ આંબેડકર ભારતના બંધારણનું ઘડતર
4. સરદાર પટેલ સમગ્ર ભારતનું એકત્રીકરણ
5. મહાત્મા ગાંધી સત્યાગ્રહ આંદોલન , આઝાદ ભારતના ઘડવૈયા.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s