અત્યારે આખરે મેઘરાજાએ અમદાવાદીઓ પર મહેર કરી . વરસાદ આયો અને એ પણ ધોધમાર . આખી સોસાયટીના બાળકો ખુશ થઈને ન્હાવાનો આનંદ લીધો. વરસાદ સાથે વીજળી પણ થઇ રહી છે. વરસાદ આવવાથી અમદાવાદીઓ ભલે ખુશ થયા હોય પણ અમદાવાદ મ્યુનીસીપાલીટી ટેન્સનમાં આવી જશે કેમકે  કેટલીય જગ્યાએ ભુવા પડવાના સંકેતો છે અને તેમની પોલ પણ ખુલવાની છે. આ વરસાદમાં બાળકો ગીત ગાય છે . આવ રે વરસાદ ઢેબરીયો પ્રસાદ ….. આ ગીત ની રીંગટોન ડાઉનલોડ કરવાની લીંક આવ રે વરસાદ આટલું જ મારે પણ વરસાદમાં ન્હાવાનું મોડું થાય છે. વરસાદ તમારા શહેર અને ગામમાં પડે તેવી આશા .આવજો ……………………………..

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s