ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા લોગો તમારા બ્લોગ પર મૂકવા ક્લિક કરો

ક્રમ

સત્યાગ્રહ

વર્ષ

ખેડા સત્યાગ્રહ

૧૯૧૭

મજૂર હડતાલ

૧૯૧૮

માણસા સત્યાગ્રહ

૧૯૨૦

બોરસદ સત્યાગ્રહ

૧૯૨૩

રાસ સત્યાગ્રહ

૧૯૩૦

દાંડીકૂચ

૧૯૩૦

ધોલેરા સત્યાગ્રહ

૧૯૩૦

રાજકોટનો સત્યાગ્રહ

૧૯૩૯

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s