1. પાંચે ઈન્દ્રિયોને વશ કરવાથી જ્ઞાન મળે છે.
  2. ગુરૂ પાસે અભ્યાસ કરવાથી જ્ઞાન મળે છે.
  3. શીખેલું જ્ઞાન વારંવાર મનોમન કરવાથી જ્ઞાન મળે છે.
  4. જ્ઞાનીઓનો સત્સંગ કરવાથી જ્ઞાન મળે છે.
  5. મૌન રાખીને અભ્યાસ કરવાથી જ્ઞાન મળે છે.
  6. આળસ છોડીને ખૂબ મહેનતથી અભ્યાસ કાર્ય કરવાથી જ્ઞાન મળે છે.
Advertisements

3 thoughts on “જ્ઞાન મેળવવાના ઉપાયો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s