• ગરીબ અને માંદાની સેવા.
  • સદગુરુ અને સ્વદેશની સેવા.
  • માતાપિતા અને વડીલોની સેવા.
  • અનાથ અને નિરાધારની સેવા.
  • મૂંગા પશુ અને પક્ષીઓની સેવા.
  • યુદ્ધ સમયે દેશ સેવા.
Advertisements

One thought on “સર્વ શ્રેષ્ઠ સેવા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s