તન પવિત્ર સેવા કિયે ,

ધન પવિત્ર કિયે દાન ,

મન પવિત્ર પ્રભુ ભજન તે,

ત્રિવિધ હોત કલ્યાણ


જબ તુમ આયે જગતમેં ,

જગ હસત તુમ રોત ,

અબ કરની ઐસી કર ચલો ,

તુમ હસત જગ રોત.


ગ્રન્થ પંથ સબ જગત કે ,
બાત બતાવત તીન ,

રામ હ્રદય મનમેં દયા ,

તન સેવામેં લીન .


આપબલ તપબલ ઓર બાહુબલ

ચૌથા બલ હૈ દામ ,

સુર કિશોર કૃપાસે સબ બલ

હારે કો હરિનામ .

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s