સર્વ સ્વરૂપેં  સર્વેશે , સર્વ શક્તિ સમનિવ્તે |

ભયેભ્યો ત્રાહિનો દેવિ દુર્ગે દેવિ નમોડસ્તુતે  ||

જેનામાં સર્વરૂપ છે,જે સર્વની અધિપતિ છે. જેનામાં સર્વ શક્તિ સમાવિષ્ટ થયેલી છે, તેવાં હે દુર્ગે દેવિ , મને ભયથી બચાવો. તમને મારા નમસ્કાર હો.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s