એક જ જાતિ છે અને તે જાતિ છે માનવતા.

એક જ ધર્મ છે અને તે  છે  પ્રેમ ધર્મ , માનવ ધર્મ .

એક જ નિયમ છે અને તે છે કાર્યકરણનો .

એક જ ભાષા છે અને તે છે હ્રદયની અથવા તો મૌનની.

એક જ દાન છે અને તે છે વિદ્યા દાન.

એક જ સેવા છે અને તે પ્રભુ સેવા.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s