ઇ.સ ૧૯૨૭

  1. મુંબઈમાં નિયમિત રેડિયો સેવાની શરૂઆત થઇ.
  2. દિલ્લીમાં સંસદ ભવનનું ઉદઘાટન થયું.
  3. ઈરાકમાં તેલનો કૂવો મળ્યો.

2 thoughts on “વીસમી સદીની યાદગાર ઘટના

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s