વિદુરનીતિ મુજબ અભ્યાસ ન કરોતો વિદ્યા ,વ્રતનો ત્યાગ કરવાથી બ્રામણત્વ , અસત્ય બોલવાથી વાણી, બુદ્ધિનો ઉપયોગ ન કરવાથી મગજ કટાઈ જાય છે.

વિદુરનીતિ મુજબ ઊંઘ્યા કરવાથી ઊંઘ ના જીતાય, વાસના ભોગવવાથી મન ,બળતણ નાખવાથી અગ્નિ, મદિરા પીવાથી વ્યસન ના જીતી શકાય.

વિદુરનીતિ મુજબ ઉદ્ધત માણસ ,દુઃખી માણસ, નાસ્તિક, આળસુ, ઇન્દ્રિયાધીન અને ઉત્સાહ વગરના માણસ પાસે લક્ષ્મીજી રહેતા નથી.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s