માણડૂકય ઉપનિષદ માં શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય જ્ઞાન આપ્યુ છે તે અહી રજૂ કરું છું.

વૈતથ્ય પ્રકરણ

{ એ અવસ્થાઓને કોણ જાણે છે ? }

૧૧ – જો સ્વપ્ન અને જાગ્રત ઉભય સ્થાનોના પદાર્થોનું વૈથત્ય જ હોય , તો પછી એ બંને જાણનારો કોણ ? અને તે બેની કલ્પના કરનારું કોણ ?

{ આત્મા સર્વ પદાર્થોને જાણે છે }

૧૨- એ પ્રકાશ સ્વરૂપ આત્મા પોતાની માયા વડે પોતાની અંદર પોતાને કલ્પે છે , એ બધા જ પદાર્થોનું જાણે છે , એવો વેદાંત શાસ્ત્રોનો નિર્ણય છે.

{ બાહ્યાન્તર સર્વ પદાર્થો આત્માની જ કલ્પના છે }

૧૩ – એ સમર્થ ચિત્તની અંદર ભાવોના રૂપાંતરો કરે છે , અને બહિર્મુખ બનીને સુસ્પષ્ટ ની તેવી જ રીતે કલ્પના કરે છે.

{ અલ્પજીવી કે દીર્ઘજીવી બધા પદાર્થો કલ્પિત છે }

૧૪ – એ આંતરિક પદાર્થો કલ્પના કાળ સુધી જ ટકનારા અને બાહ્ય જે છે તે બે કાળ પર્યંત રહેનારા છે ,એ બધા કલ્પિત જ છે.

{ વ્યક્તાવ્યક્ત બધું કલ્પના માત્ર છે }

૧૫- જે આંતરિક છે તે અવ્યક્ત છે, અને જે બાહ્ય છ તે દેખીતાં છે, એટલું જ એ બધાયે કલ્પિત છે, તેમનામાં વિશેષતા ઇન્દ્રિયોના ફેર પુરતી જ છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s