ભોજનાન્તેવિષમ  વારિ

જમ્યા પછી બહુ પાણી પીઓ તો અપચો થાય.


___________________________________________________________

જિતા સભા વસ્ત્ર્વતા

સભા , સંમેલનમાં સારા વસ્ત્રો પહેરવાથી તે જીતી શકાય છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s