विमुक्तश्व विमु च्य्ते

(બ્રહ્મથી અભિન્ન આત્માનું ધ્યાન કરી સર્વ વાસનાઓથી રહિત થયેલો જ્ઞાની શોકરહિત થઈને ) અને જીવતાં જ મુક્ત થઇ ( શરીર પડ્યા પછી ) વિદેહમુક્તિને પામે છે -પુનજન્મરહિત મોક્ષને મેળવે છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s