વીસમી સદીની યાદગાર ઘટના


ઇ.સ. ૧૯૨૧

  1. મોગોલિયા સ્વંતત્ર દેશ જાહેર થયો.
  2. ચીનનાં પ્રમુખ પદે ડૉ . સુન યાત સેન બન્યાં.
  3. ફ્રાંસમાં બીસીજીની પહેલી રસી બનાવી.
  4. ઇન્સ્યુલીન દવાની શોધ કરાઈ.
  5. કાશી વિદ્યાપીઠ ની સ્થાપના થઇ.
  6. આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન ને નોબેલ  પુરસ્કાર મળ્યો.

વિદુરનીતિ


વિદુરનીતિ મુજબ આ ચાર સાધનો અગ્નિહોત્ર , મૌન, શાસ્ત્રાઅભ્યાસ અને યજ્ઞ માં જો શુભ નિષ્ઠા હોય કે પોતાની અંગત સ્વાર્થની ઈચ્છા હોય તેનો વાંધો નહિ પણ કોઈની અહિત કરવા માટે કે દંભ રાખીને કરેલો યજ્ઞ સફળ થતો નથી અને અણધાર્યા વિધ્નો આવે જ છે.

“સુરસંકલ્પ તપ મહત કો, ગુરુકો વિનય સુહેત

અરૂ ચતુરથ પાપક્ષય, તુરંત મહાફલ દેત ”