વિદુરનીતિ મુજબ આ પાંચ માણસો નો ત્યાગ કરવો જ જોઈએ.

પ્રથમ- ઉપદેશ ના આપનારાં ગુરુનો ત્યાગ

બીજા – ભણાવે નહિ એવા શિક્ષકનો ત્યાગ

ત્રીજા – જે પ્રજાની રક્ષા ન કરે એવા રાજાનો ત્યાગ

ચોથો- કાયમ ગામમાં રહેવા ઇચ્છતા ગોવાળનો ત્યાગ

પાંચમો – ગામનો વાણંદ જે કાયમ ગામ બહાર રહેતો હોય તેનો ત્યાગ

Advertisements

One thought on “વિદુરનીતિ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s