૫૧- બંધન કયું છે, એ કેમ આવ્યું , એની સ્થિતિ કેવી છે, અને એમાંથી કેવી રીતે છુટી જવાય ? પાછુ અનાત્મા કોણ છે, પરમાત્મા કોણ, પોતાનો આત્મા કોણ, અને એ બંનેનું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય, એ આપ કહો .’

૫૨- ગુરૂ : ‘તને ધન્ય છે. કરવાનાં બધાં કામ તું કરી ચુક્યો છે. તેં તારા કુળને પવિત્ર કર્યું છે ; કેમકે તું અજ્ઞાનરૂપ બંધનમાંથી છુટી બ્રહ્મરૂપ થવા ઈચ્છે છે.

૫૩- પુત્રો વગેરે પિતાના ઋણ થી છુટકારો કરનારાં થઈ શકે ; પણ આ સંસારરૂપ બંધનમાંથી પોતાને છોડાવનાર પોતાથી બીજો કોઈ નથી.

૫૪- જેમ પોતાના માથા ઉપર ઉપડેલા ભારનું દુઃખ બીજા દૂર કરી શકે છે ; પણ ભૂખ વગેરે દુઃખ તો પોતાના સિવાય બીજું કોઈ દૂર કરી શકતું નથી.

૫૫- જે રોગી હોય તે જો પરેજી પાળે અને દવા લે, તો જ તે સાજો થાય; પણ બીજી કોઈ ક્રિયાથી તેની આરોગ્યસિદ્ધિ થતી નથી.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s