શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય વિરચિત વિવેક ચૂડામણિ

સામાન્ય

૫૧- બંધન કયું છે, એ કેમ આવ્યું , એની સ્થિતિ કેવી છે, અને એમાંથી કેવી રીતે છુટી જવાય ? પાછુ અનાત્મા કોણ છે, પરમાત્મા કોણ, પોતાનો આત્મા કોણ, અને એ બંનેનું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય, એ આપ કહો .’

૫૨- ગુરૂ : ‘તને ધન્ય છે. કરવાનાં બધાં કામ તું કરી ચુક્યો છે. તેં તારા કુળને પવિત્ર કર્યું છે ; કેમકે તું અજ્ઞાનરૂપ બંધનમાંથી છુટી બ્રહ્મરૂપ થવા ઈચ્છે છે.

૫૩- પુત્રો વગેરે પિતાના ઋણ થી છુટકારો કરનારાં થઈ શકે ; પણ આ સંસારરૂપ બંધનમાંથી પોતાને છોડાવનાર પોતાથી બીજો કોઈ નથી.

૫૪- જેમ પોતાના માથા ઉપર ઉપડેલા ભારનું દુઃખ બીજા દૂર કરી શકે છે ; પણ ભૂખ વગેરે દુઃખ તો પોતાના સિવાય બીજું કોઈ દૂર કરી શકતું નથી.

૫૫- જે રોગી હોય તે જો પરેજી પાળે અને દવા લે, તો જ તે સાજો થાય; પણ બીજી કોઈ ક્રિયાથી તેની આરોગ્યસિદ્ધિ થતી નથી.

Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s