માણડૂકય ઉપનિષદ

સામાન્ય

માણડૂકય ઉપનિષદ માં શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય જ્ઞાન આપ્યુ છે તે અહી રજૂ કરું છું.

આગમ પ્રકરણ

{ પ્રણવનું પરાપર બ્રહ્મતત્વ }

૨૬- પ્રણવ જ અપરબ્રહ્મ છે , ને પ્રણવ જ પરબ્રહ્મ પણ કહેવાયો છે , એવો પ્રણવ બ્રહ્મ અપૂર્વ, અંનતર, અનપર તથા અવ્યય છે.

{ અભેદનું દષ્ટાંત }

૨૭ – પ્રણવ જ સર્વનો આદિ, મધ્ય ને અંત છે. એવી રીતે પ્રણવને જાણીને તેને કેવળરૂપે  સંપૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત કરે છે.

{ પ્રણવ જ અંતર્યામી ઈશ્વર છે }

૨૮ – પ્રણવને જ ભૂતમાત્રાના હ્રદયમાં સારી રીતે વિરાજી રહેલાં ઈશ્વર જાણવો .સર્વવ્યાપી ઓમકારને જાણીને બુદ્ધિમાન પુરુષને શોક કરવાપણું રહેતું નથી.

{ ઓમકારનો જ્ઞાતા જ યથાર્થ મુનિ કહેવાય }

૨૯- માત્રાવર્જિત પાર વગરની માત્રાવાળો દ્વૈતનો બાધક મંગલમય ઓમકાર જેને જાણ્યો , એ જ મુનિ છે, તેનાથી બીજો કોઈ નહિ.


Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

One response »

  1. આવ્હુ બધુ ઘણુ ઘણુ લખોને ભાઈ, અએ એવુ જ કરવાથી આપણા દેશની આંખો ખુલશે અને લોકો પાપ થી બચશે. હજુ ઘણા ઉપનિશદો અને ખાસ કરીને ઈશોપનિશદ વિશે લખો, એ વધુ પ્રકાશ પાડે છે…ધન્યવાદ..ચાલુ રાખ્જો…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s