માણડૂકય ઉપનિષદ

સામાન્ય

માણડૂકય ઉપનિષદ માં શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય જ્ઞાન આપ્યુ છે તે અહી રજૂ કરું છું.

આગમ પ્રકરણ

{ સમગ્ર ત્રીમાત્રાના જ્ઞાનનું ફળ }

૨૨- ત્રણેય સ્થાનોમાં સરખાપણું અથવા તેમની સામ્યતાને જે જાણે છે તે મહામુનિ પ્રાણીમાત્રને પૂજય અને વંદનીય છે.

૨૩- અકાર વિશ્વમાં ઉકાર, તૈજસમાં અને વળી મકાર પ્રાજ્ઞમાં લઈ જાય છે ,અને જે અમાત્ર છે ત્યાં કશે જવાપણું છે જ નહિ.

{ વ્યસ્ત દ્વારા સમસ્તની સિદ્ધિની ઈસ્ટતા }

૨૪- ઓમકારને પ્રતિઅંશ જાણવો અંશોમાત્ર જ છે . એ બાબતમાં કશો સંદેહ નથી, ઓમકારને અંશોની રીતે જાણ્યા પછી ,કશો જ વિચાર કરવો નહિ.

{ અભેદ એટલેજ અભય }

૨૫- આ પ્રમાણે ચિત્તને ઓમકારમાં જોડી દેવું , કેમકે ઓમકાર જ નિર્ભયતા સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે,જેવું ચિત્ત નિત્યપ્રતિ ઓમકારમાં લાગી રહેલું હોય તેને માટે ભય છે જ નહિ.


Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s