ગીતાજીનાં અઢાર નામ

સામાન્ય

ગીતા ગંગા ચ ગાયત્રી, સીતા સત્યા સરસ્વતી ;

બ્રહ્મવિદ્યા બ્રહ્મવલ્લી, ત્રિસંધ્યા મુક્તિગેહિની .

અર્ધમાત્રા ચિદાનંદા, ભવન્ધી, ભયનાશિની ;

વેદત્રયિ પરાનંતા , તત્વાર્થ જ્ઞાન મંજરી.

ઈત્યેતાનિ જયેનિત્યં, નરો નિશ્ચલ-માનસં ;

જ્ઞાન સિધ્ધમ લભેચ્છધ્ર્મ, તથાન્તે પરમં પદમ્


Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s