1. સાચું શ્રવણ એ જ છે જે ચિતનમાં પરિણમે અને સાચું ચિંતન એ જ છે જે આચરણમાં પરિણમે.
  2. આચાર્ય બ્રહ્મા સ્વરૂપ છે, પિતા પ્રજાપતિ સ્વરૂપ છે, માતા પૃથ્વી સ્વરૂપ છે, ભાઈ પોતાનું સ્વરૂપ છે.
  3. વેદ સમાન કોઈ શાસ્ત્ર નથી , શાંતિ સમાન કોઈ સુખ નથી, સુર્ય સમાન કોઈ જ્યોતિ નથી, જ્ઞાન સમાન કોઈ ધન નથી.
  4. વિદ્યા જેવો કોઈ સાચો  મિત્ર નથી, વિદ્યા જેવું કોઈ ધન નથી, વિદ્યા જેવું કોઈ સુખ નથી.
  5. ગંગા સમાન કોઈ તીર્થ નથી, માતા સમાન કોઇ ગુરુ નથી, વિષ્ણુ સમાન કોઈ દેવ નથી, રામાયણ સમાન ઉત્તમ કોઈ ગ્રંથ નથી.
  6. સત્યથી કોઈ પરમ ધર્મ નથી,  માતાથી કોઇ પરમ ગુરુ નથી, બ્રાહ્મણોથી કોઈ પરમ નથી, અસત્ય થી મોટું કોઈ પાપ નથી.
  7. ગર્વ કરવો,ખરાબ વાણી, દુરાગ્રહી બનવું, અપ્રિય બોલવું, બીજાનું કહેવું નહી માનવું આ પાંચ દુર્જનનાં લક્ષણો છે.
  8. સોનાનાં હરણનો જન્મ અશક્ય છે છતાં રામ ભગવાન લોભાઈને તેની પાછળ દોડયા હતાં . મોટેભાગે વિપત્તિ સમયે મનુષ્યોની બુદ્ધી પણ મલિન થઇ જાય છે.

Advertisements

One thought on “સુવિચાર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s