ત્રીજો અધ્યાય

૧૧- જેમ પુરુષાર્થર્થી દરિદ્રતા અને જપથી પાપ દૂર થાય તેમ મૌન રહેવાથી કલેશ અને સતર્ક રહેવાથી ભયનો નાશ થાય છે.

૧૨- અંત્યંત સુંદર હોવાથી સીતાનું અપરહણ થયુ, અંત્યત અભિમાન થી રાવણ નો નાશ થયો, વધુ પડતાં દાનવીરને લીધે બલીરાજાને મુશ્કેલી પડી હતી એટલે અનીતિનો બધે ત્યાગ કરવો જ જોઈએ.

૧૩- સમર્થ અને શક્તિશાળી લોકો માટે કોઈ કામ મુશ્કેલ નથી, વ્યાપારીઓ માટે કોઈ સ્થાન દૂર નથી. વિદ્વાનો માટે કોઈ દેશ પરદેશ નથી અને જે વ્યક્તિની બોલી મધુર છે તેને મન કોઈ પારકું નથી.

૧૪- જેમ સુગંધિત ફૂલોવાળું ઝાડ સમગ્ર જંગલને સુગંધિત કરે છે, તેમ એક જ સુપુત્ર આખા કુળનું નામ રોશન કરે છે.

૧૫- જેમ એક સૂકા ઝાડમાં આગ લાગતાં સમગ્ર જંગલ માં આગ લાગે છે, તેમ એક કપૂત સમગ્ર કુળને નાશ કરી દે છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s