ચાણક્ય નીતિ

Standard

ત્રીજો અધ્યાય

૬-સમુદ્ર પણ પ્રલય સમયે પોતાની મર્યાદા તોડી કીનારા ઓળગી ને વિનાશ કરે છે, પરંતુ સજ્જન વ્યક્તિ પ્રલય સમાન ભયંકર મુશકેલી કે દુઃખોમાં પણ પોતાની મર્યાદામાં જ રહે છે.

૭- મૂર્ખ વ્યક્તિને બે પગ વાળા પશુ સમજીને ત્યાગ કરવામાં જ ભલાઈ છે. કેમ કે તેમની વાણી સામેની વ્યક્તિનાં હ્રદયમાં કાંટાની જેમ ખૂંચે છે.

૮- સુંદર,યુવાન, ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલ વિદ્યાવગરનો મનુષ્ય સુગંધ વિનાના કેસુડાના ફૂલ જેમ માત્ર શોભે છે.

૯- કોયલનું સૌંદર્ય તેના સ્વરમાં, સ્ત્રીનું સૌંદર્ય તેની પતિવ્રતામાં, કદરૂપા લોકોનું સૌંદર્ય તેમની વિદ્યામાં અને તપસ્વીઓનું સૌંદર્ય તેમની ક્ષમામાં હોય છે.

૧૦- કુળનું રક્ષણ કરવા વ્યક્તિનો, ગામનું રક્ષણ કરવા કુળનો અને જનપદનાં રક્ષણ માટે ગામનો ત્યાગ કરવામાં જ ભલાઈ છે. તેજ રીતે આત્માના રક્ષણ માટે અને ઉન્નતી માટે સંસારનો ત્યાગ કરી દેવો  જોઈએ.

Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s