1. કોઈ આશા જ થી .
  2. શું કરવું તે જ સમજાતું નથી.
  3. મને સાચો  માર્ગ મળશે જ નહી.
  4. મને સાચો જવાબ મળશે જ નહી.
  5. પરિસ્થતિ બગડતી જ રહી છે.
  6. હું ફસાઈ ગયો છું.

તમે આવા વિચારો જ કર્યા કરો તમારું આંતર મન તમને સહકાર જ નહી આપે.પહેલાં તમો મનથી સ્પષ્ટ વિચારો તમે નિર્ણય લો આમાંથી માર્ગ મળવાનો જ છે. તે માર્ગ ક્યો છે તે તમારું આંતર મન બરોબર જાણે છે.

ધારો કે કાંઠા ઉપરના થાંભલા સાથે બાંધેલી નાવમાં બેસી ગમે તેટલાં હલેસાં મારશો તો પણ નહી આગળ જશો ,નાં પાછળ જશો .ટુંકમાં તમો ત્યાંના ત્યાં જ રહેશો.

ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા લોગો તમારા બ્લોગ પર મૂકવા ક્લિક કરો

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s