બીજો અધ્યાય

૧૬-વિદ્યા બ્રામણનુ , સૈન્ય ક્ષત્રિયનું, ધન વૈશયનું અને સેવા શુદ્રોનું બળ છે.

૧૭- નિર્ધન પુરુષનો વેશ્યા, નિર્બળ રાજાનો પ્રજા અને ફળ વગરના ઝાડ નો પક્ષી ત્યાગ કરે છે. તે જ રીતે ભોજન કર્યા પછી અતિથી પણ યજમાનના ઘરનો ત્યાગ કરે છે.

૧૮- દક્ષિણા મળતા જ  બ્રામણ યજમાનનું ઘર છોડી દે છે. વિદ્યા પ્રાપ્ત કર્યા પછી શિષ્ય ગુર નો આશ્રમ , દાવાનળ લાગતાં પશુ-પક્ષીઓ જંગલનો ત્યાગ કરી દે છે.

૧૯- દુરાચારી, ખરાબ નજર વાળા, બીજાને વગર કારણે હાની કરતાં, દુર્જનો સાથે દોસ્તી રાખનારા મહાન પુરુષની કીર્તિ ઝલદી નાશ થાય છે.

૨૦- પ્રીતિ સરખાં લોકો વચ્ચે હોય તો શોભે, ચાકરી રાજાની કરવાની હોય તો શોભે, વેપાર વ્યવહારમાં શોભે અને ચારિત્યવાન સ્ત્રીથી ઘર શોભે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s