1. જુવાનીનો એક પણ કલાક એવો નથી કે જેમાં કાંઇ ભાવિ ન હોય. એવી એકપણ નથી કે જે એક વખત જાય તો તો ફરીથી ધારેલું કામ થઇ શકે. એક ઘા ભૂલવામાં આવ્યો તો પછી ઠંડા લોખંડ ઉપર ઘા કરવો પડે છે.
  2. દોડવું નકામું છે.સમયસર નીકળવું એ જ મુખ્ય બાબત છે.
  3. માણસો ધર્મ માટે લડશે,લખશે,મરશે પણ તેને માટે જીવશે નહિ.
  4. તમે પ્રયત્ન કરો તેટલુંજ બસ નથી પણ તમારે તેમાં સફળ પણ થવું જોઈએ.
  5. વખાણના ભૂખ્યા લોકો એ સાબિત કરે છે કે તેઓ યોગ્યતામાં કંગાળ છે.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s