માણડૂકય ઉપનિષદ માં શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય જ્ઞાન આપ્યુ છે તે અહી રજૂ કરું છું.

આગમ પ્રકરણ

{ ઉપદેશ ઈત્યાદી પણ પારમાર્થિક નથી }

૧૮ – આ ( ગુરુશિષ્ય ) વિકલ્પની કલ્પનાં જો કોઈએ કરી હોત ,તો તેનું નિવારણ થાત ખરું , આ વાત તો  માત્ર ઉપદેશ અર્થે જ છે, ( આત્મ ) જ્ઞાન થતાં દ્વૈતની હયાતી જ ન રહે.

{ આત્માનો તથા માત્રાઓને અભેદ }

૧૯- વિશ્વનું અત્વ કહેવામાં, એટલેકે વિશ્વના માત્રાપણાનાં યથાર્થ જ્ઞાનનો નિશ્ચય કરવામાં , ઉદય વિશ્વ તથા અકારનું પોતપોતના ક્ષેત્રમાં પહેલાં હોવાપણું અને વ્યાપ્તિની સમાનતા પણ સાવ દેખીતાં છે.

૨૦- તૈજસનાં ઉ- પણાને જાણવામાં અર્થાત તેને જાણવો હોય તો ,ઉત્કર્ષ સ્ફુટ એટલેકે સ્પષ્ટ થાય છે , અને ઉભયત્વ પણ સ્ફુટ જ છે.

૨૧ પ્રાજ્ઞના મકારપણામાં મિતિ અને લય સામાન્ય છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s