માણડૂકય ઉપનિષદ માં શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય જ્ઞાન આપ્યુ છે તે અહી રજૂ કરું છું.

આગમ પ્રકરણ

{ સ્વપ્ન -નિદ્રાનું સ્વરૂપ }

૧૪- પહેલાં બે ( જાગ્રત અને સ્વપ્નાવસ્થા નાં અભિમાનીઓં ) સ્વપ્ન અને નિદ્રા થી યુકત છે. જયારે પ્રાજ્ઞ અસ્વપ્રનિદ્રા થી યુકત છે અને તુરીયમાં જેને આત્મ નિશ્ચય થઇ ગયો છે તેઓને ,તેમાં અજ્ઞાન કે વિપર્યાસ બેમાંથી કશું પણ દેખાતું નથી.

{ તુરીય પદની પરખ }

૧૫- અન્યથા ગ્રહણને લીધે સ્વપ્ન અને તત્વના અજ્ઞાનથી નિદ્રા કહેવાય છે. એ ઉભય વિપરીત જ્ઞાનોનો ક્ષય થતાં તુરીય પદ પ્રાપ્ત થાય છે.

{ અજ્ઞાનનિદ્રામાંથી કયારે જગાય }

૧૬ – અનાદિ માયા વડે નિદ્રાધીન થયેલો જીવ જયારે સારી પેઠે જાગે છે ,ત્યારે તે અજન્મા, નિદ્રારહિત, સ્વપ્નરહિત અદ્વૈતનુ તેને ભાન થાય છે.

{અજાતિવાદનું નિરૂપણ }

૧૭ – જો આ (સંસાર ) પ્રપંચ ખરેખર વિધમાન હોત, તો તેનું નિવારણ થાત જ, એમાં કશો સંદેહ નથી. દ્વૈત ફક્ત માયા જ છે અને પરમાર્થમાં અદ્વૈત જ છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s