1. ચરક કનિષ્ક શાસકના રાજવૈદ્ય હતાં.
  2. અકબરનો જન્મ ઉમરકોટ માં થયો હતો.
  3. એરિસ્ટોટલ ને જીવવિજ્ઞાનનાં પિતા ગણાય છે.
  4. રક્તકણ શરીરને ઓક્સિજન પૂરા પાડે છે.
  5. ખર્ચની દ્રષ્ટિએ ભારતની અર્થવ્યવસ્થા નો નંબર વિશ્વમાં ચોથા ક્રમે આવે છે.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s