વિશ્વને જાણો

સામાન્ય
  1. સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટ ઓ હેરે ,શિકાગો ,યુ.એસ.એ
  2. સૌથી ઊંચું નગર વેન્યુઆન ,તિબેટ
  3. સૌથી મોટો ખડક ગ્રેટ બેરીયર રિફ, ઉ.ઓસ્ટેલિયા
  4. સૌથી નાનુ શહેર યુમેન (વસ્તીમાં ) , ચીન
  5. સૌથી વ્યસ્ત બંદર રોટરડમ  ,નેધરલેન્ડ
Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

One response »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s