૩૧- પણ જેનામાં વૈરાગ્ય અને મુમુક્ષુપણું બંને મંદ હોય, તેમાં રહેલી શમ વગેરે ષટ્સંપતિ મરુસ્થળ નાં જળની પેઠે દેખાવની જ બને છે.

૩૨-૩૩-૩૪-૩૫-૩૬- મુક્તિનાં કારણોની સામગ્રીની અંદર ભક્તિ જ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. પોતાના સ્વરૂપનું મનન કરવું, એ જ ભક્તિ કહેવાય છે. કેટલાંક વિદ્ધાનો કહે છે કે ‘પોતાના આત્મતત્વનું મનન એ જ ભક્તિ છે .’ ઉપર જણાવેલાં ચાર સાધનવાળા અને આત્મતત્વને જાણવા ઇચ્છતા પુરુષે પ્રાજ્ઞ – સ્થિતિપ્રજ્ઞ પાસે જવું, કે જેથી સંસારરૂપ બંધન છુટે, જે ક્ષોત્રિય અને પાપરહિત હોય ,વિષય –વાસનાને વશ ન હોય, બ્રમવેત્તાઓંમાં શ્રેષ્ઠ હોય, બ્રહ્મજ્ઞાનમાં અગ્રેસર હોય, ઇંધણા વગરના અગ્નિ જેવો શાંત હોય, કારણ વિના દયાનો સમુદ્ર હોય ને શરણે આવેલાનો બંધુ હોય, એવા સદગુરુને વિનય, નમ્રતા અને સેવાથી ભક્તિપૂર્વક સેવીને તે પ્રસન્ન થાય ત્યારે પાસે જઈ પોતાને જાણવું હોય તે આમ પૂછવું:

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s