આદૌ દેવકિદેવગર્ભજનનં ગોપીગૃહે વર્ધનમ્

માયાપૂતનજીવિતાપહરણમ્ ગોવર્ધનોદ્વારણમ્  ।

કંસચ્છેદનકૌરવાદિહનનં કુન્તીસુતાપાલનમ્

એતદ્ ભાગવત્મ પુરાણકથિત્મ શ્રીકૃષ્ણલીલામૃતમ્ ॥

સ્ત્રોત } પૂજ્યશ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પંડયા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s