1. સૌથી મોટો ખંડ એશિયા.
  2. સૌથી વધુ ગરમ સ્થળ અજીજિયા, આફ્રિકા
  3. સૌથી નાનો દેશ વેટિકન સીટી (વિસ્તારમાં )
  4. સૌથી મોટી ખીણ ગ્રાન્ડ કેન્યોન
  5. સૌથી મોટો પુરસ્કાર નોબેલ પુરસ્કાર
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s