માણડૂકય ઉપનિષદ માં શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય જ્ઞાન આપ્યુ છે તે અહી રજૂ કરું છું.

આગમ પ્રકરણ

{ આત્માની સર્વ સત્તાધીશતા }

૧૦- સમસ્ત દુઃખોનુ નિવારણ કરવામાં ( આત્મા કે તેનો સાક્ષાત્કાર ) સમર્થ (પ્રભુ ) નિયામક છે, તે ( આત્મા) અવ્યય, પ્રાણી પદાર્થ માત્રનો અદ્વૈત દેવ ,તુર્ય અને સર્વ વ્યાપક લેખાયો છે.

{ ત્રણ થી ચોથાનો મૂલગ ભેદ }

૧૧- વિશ્વ અને તૈજસ કાર્ય તથા કારણ નાં ભાવથી બંધાયેલાં મનાયા છે, પરંતુ પ્રાજ્ઞ એકલા કારણ ભાવથી બંધાયેલો છે.તુરીયમાં તે બેની સિધ્ધી થતી નથી.( એટલે કે તે બંનેનાં લક્ષણો નુ અસ્તિત્વ તુરીયમાં છે જ નહી )

{ તુરીયનું પ્રાજ્ઞથી જુદાપણું}

૧૨- પ્રાજ્ઞ પોતાને કે પારકાને અને સત્યને કે જુઠ ને જરાપણ જાણતો નથી, જયારે તુરીય નિત્ય સર્વસાક્ષી છે.

{ પ્રાજ્ઞ -તુરીયનું સામ્યા -સામ્ય }

૧૩- દ્વૈત નુ અગ્રહણ પ્રાજ્ઞ અને તુરીય, ઉભયને સમાન છે, પરંતુ પ્રાજ્ઞ કારણ અવસ્થાની નિદ્રાવાળો છે, જયારે તુરીયમાં તેનું અસિતત્વ નથી.


Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s