આપણને આત્મા સીમિત લાગે છે તે અવિદ્યાને કારણે છે. અવિદ્યાનો નાશ થવાથી આત્મા જે નિતાંત અભેદ છે, સ્વસ્વરૂપને  સ્વયં પ્રગટ કરી દે છે.- આ એવી રીતે બને છે કે જેમ વાદળો વિખોરાઈ જવાથી સુર્ય સ્વતઃ પ્રકાશિત બની જાય છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s