માણડૂકય ઉપનિષદ

સામાન્ય

માણડૂકય ઉપનિષદ માં શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય જ્ઞાન આપ્યુ છે તે અહી રજૂ કરું છું.

આગમ પ્રકરણ

{ઈશ્વરેઈચ્છા કે કાળ }

૮- કેટલાંક સૃષ્ટી નાં સંબંધમાં એવો નિશ્ચય કરી બેઠા છે કે સૃષ્ટી ઈશ્વરની માત્ર ઈચ્છા જ છે, અને કાળને માનનારા જીવોની ઉત્પત્તિ કાળમાંથી થયેલી હોવાનું મનાય છે.

{આપ્તકામમાં કામનાનું આરોપણ }

૯ – બીજાઓ આ સૃષ્ટી ભોગના હેતુવાળી અને લીલા માટેની હોવાનું માને છે.  આ બે પક્ષોમાં રહેલાં દોષ એ તો દેવનો સ્વભાવ જ છે, અહિયાં એમ જણાવે છે કે ત્રણ વાદ છે ભોગ, લીલા, એ બેને નકારતો દેવનો સ્વભાવ .

Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s