જે મિત્ર રીતે કામ બગાડે છે પરંતુ પ્રત્યક્ષમાં પ્રિય બોલે છે તેવા મિત્રોનો ત્યાગ કરવો જ જોઈએ. જેવી રીતે દૂધ ભરેલા ઘડાના મુખ પર ઝેર હોય તો તેનો ત્યાગ કરીએ છીએ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s